Kalender

21. sep. 2023, 08:30 – 15:30

Fagdag i Lakselv - Rekomp/Dekomp 2023/24

Rekomp tema: Språkutvikling

Dekomp tema: Begynneropplæring 1. - 2. klasse

                         Leseopplæring 3. - 10. klasse

13. feb. 2024, 14:30 – 15:30

Dialogkonferanse for lærere og sensorer - lokalt gitt eksamen

Arrangeres av RSK Vest-, Midt- og Øst-Finnmark.