RSK Midt-Finnmark

er et nettverk for kompetanseutvikling, kontaktskaping og koordinering av etterutdanning og forsøks- og utviklingsarbeid innenfor skole- og barnehagesektoren i regionen.

Kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok og Kautokeino samarbeider i nettverket.

RGO - Gaska Finnmárku

lea fierpmádat gelbbolašovdanahttimii, gulahallamii ja koordineremii lassioahpu ja geahččaladdan- ja ovdánahttinbarggu regiuvnna skuvllaide- ja mánáidgárddiide.

Fierpmádagas ovttasbarget suohkanat Gáŋaviika, Davvisiida, Porsáŋgu, Kárášjohka ja Guovdageaidnu.

AOKY - Keski-Finnmark

on verkosto osaamisen kehittämiseen, yhteyksien luomiseen ja koordinointiin jatko-, tutkimus- ja kehitystyössä alueen koulun ja lastentarhan alalla.

Kunnat Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok ja Kautokeino tekevät yhteistyötä verkostossa.

Kommunene
i RSK Midt

Medlemskommuner
Kautokeino Guovdageaidnu
Kautokeino
Karasjok Kárášjohka
Karasjok
Porsanger Porsáŋgu
Porsanger
Porsangin
Lebesby Davvisiida
Lebesby
Gamvik Gáŋaviika
Gamvik