RSK Midt-Finnmark

er et nettverk for kompetanseutvikling, kontaktskaping og koordinering av etterutdanning og forsøks- og utviklingsarbeid innenfor skole- og barnehagesektoren i regionen.

Kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok og Kautokeino samarbeider i nettverket.

RGO - Gaska Finnmárku

lea fierpmádat gelbbolašovdanahttimii, gulahallamii ja koordineremii lassioahpu ja geahččaladdan- ja ovdánahttinbarggu regiuvnna skuvllaide- ja mánáidgárddiide.

Fierpmádagas ovttasbarget suohkanat Gáŋaviika, Davvisiida, Porsáŋgu, Kárášjohka ja Guovdageaidnu.

AOKY - Keski-Finnmark

on verkosto osaamisen kehittämiseen, yhteyksien luomiseen ja koordinointiin jatko-, tutkimus- ja kehitystyössä alueen koulun ja lastentarhan alalla.

Kunnat Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok ja Kautokeino tekevät yhteistyötä verkostossa.

Aktuelt

Ođđa digitála gelbbolašuođapáhkat almmuhuvvon: Mánnái buoremussan mánáidgárddis ja Máná buoremus skuvllas.   Dál almmuhuvvo nubbi dan njealji digitála gelbbolašvuođapáhkain. Dát leat ráhkaduvvon bargiide mánáidgárddiin ja skuvllain mat leat gullevaččat RGO – Gaska Finnmárkui. Gelbbolašvuođapáhkat lea regionála ovttasbargu UiT, Sámi allaskuvlla ja RGO – Gaska Finnmárkku gaskkas.

Nye digitale kompetansepakker utgitt:  Til barnets beste i barnehagen  og Til barnets beste på skolen.  Samisk høgskole og Uit har nå gitt ut 2 av 4 digitale kompetansepakkerpakker, for bruk i barnehager og skoler som hører under RSK Midt Finnmark. Kompetansepakkene er et regionalt samarbeid mellom Uit, Samisk Høgskole og RSK Midt-Finnmark.

UTSATT TIL VÅREN 2022!!     Samisk barnehagekonferanse 2021.  24-25.11.21   Påmelding her.  Påmeldingsfrist 20.10.21

Digitale kompetansepakker for barnehager og skoler i regionen. Samisk Høgskole og Uit har laget digitale kompetansepakker som barnehager og skoler kan bruke. Tema er "Tidlig innsats"

 En skole for vår tid, sluttrapport.png                                                 Ny rapport om kvalitet i opplæringen: "En skole for vår tid"

Ledige stillinger i barnehager og grunnskoler i vår region.

Kompetansepakke for barnehager: Ny støtte om trygt og godt barnehage miljø. Visste du at på Udir sine nettsider finner du mye fagstoff  for utdanning, barnehage og skole.  Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen. Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren.
Kompetansepakkene er tilgjengelige for alle.

SØKNADSFRISTEN ER FORLENGET TIL 15.08.21. Veiledningsemner tilbys ved Uit campus Alta, for studieåret 2021/2022: Informasjon om to veiledningsemner for lærere i skole og barnehage, som tilbys ved UiT, Campus Alta kommende studieår. Emnene imøtekommer kravet til veiledningskompetanse for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole og barnehage. Søknadsfristen er satt til 15.august. Det har vært lave søkertall de siste par årene, og det er av stor viktighet at man får utdannet lærere med formell veilederkompetanse til  å veilede studenter og til å veilede nyutdannede i regionen.  PED-6335 | UiT PED-6336 | UiT

Digital Barnehagekonferanse 2021,Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis  Målgruppe: Barnehageeiere, ansvarlige og andre tilknyttet barnehagen.                                           Arr: UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Digital konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge.  26-27.05.21, for alle som jobber med barn og unge. Arr: Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark Trykk på linken øverst for mer informasjon!

Oppdatert strategiplan for kompetanse utvikling i skole og barnehage2021-24

Fagdag digital pedagogikk

Oppdatert strategiplan- Strategiplan for kompetanseutvikling i skole og barnehage 2018-2022

Desentralisert ordning og etterutdanning

Presentasjoner fra fagsamlingen for PPT 12.-13.april

MatteMaraton

Presentasjon av forelesninger- Utviklingskonferanse 2018

Vedtekter (pdf)

Presentasjon av RSK (PowerPoint)

Nasjonale satsinger

Kommunene
i RSK Midt

Medlemskommuner
Kautokeino Guovdageaidnu
Kautokeino
Karasjok Kárášjohka
Karasjok
Porsanger Porsáŋgu
Porsanger
Porsangin
Lebesby Davvisiida
Lebesby
Gamvik Gáŋaviika
Gamvik