Skolene i RSK Midt-Finnmark

Barn og unge skal ha et godt faglig og inkluderende opplæringstilbud hvor de føler tilhørighet og felleskap. Alle ansatte skal gjennom felles kompetanseheving utvikle det forfesjonsfaglige felleskap slik at barn og ung får like og gode rammer for faglig og sosial utvikling. 

Det er 12 skoler i region. 2 i Gamvik, 1 i Karasjok, 3 i Kautokeino, 2 i Lebesby og 4 i Porsanger. 

 

Prioriteringer og valg av utviklingsområder

De statlige føringene for bruk av midlene skal ikke være knyttet til bestemte fag eller fagområder og skal ikke endres fra år til år, men stimulere til langsiktig utvikling. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan oppnå sektormålene for grunnopplæring

•    Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø.
•    Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet potensialet sitt.
•    Ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.
•    Alle lykkes i opplæringen og utdanningen.

 

Tiltaksplan

Strategiplan 2021-2024