Om RSK Midt-Finnmark

Lavvu

RSK Midt-Finnmark / RGO - gaska Finnmárku / AOKY - keski Finnmark er et nettverk for kompetanseutvikling, kontaktskaping, samt koordinering av etterutdanning og forsøks- og utviklingsarbeid innenfor skole- og barnehagesektoren i regionen.

Styret i RSK Midt-Finnmark er sammensatt av kommunalledere eller utnevnte fagpersoner i deltagende kommuner, samt en representant for de private barnehagene. 

RSK Midt- Finnmark har ikke styreleder, men kontaktperson.  Fra  2022 er oppvekstleder i Porsanger kommune, Susann Røkke,  valgt som kontaktperson.

Ann-Margaret Kulsland er ansatt som porsjektkoordinator i 100 % stilling fra oktober 2022.

 

RSK Midt-Finnmark styret består av:

Margareth Paulsen, Gamvik Kommune 

Berti Dagny Johnsen, Karasjok kommune 

Bodil Utsi Vars, Kautokeino kommune

Johnny Myhre, Lebesby kommune

Susann Røkke, Porsanger kommune

Roy Arild Rasmussen, representant for de private barnehagene i regionen.

 

Formålet med samarbeid om kompetanseutvikling er å gi bedre kvalitet i skolen som fremmer elevenes læring og trivsel.  Gjennom å etablere og utvikle felles strategier for kompetanseutvikling, vil det styrke den enkelte skole og skoleeier i lokalt utviklingsarbeid, samt å bidra til regional kompetanseheving. Plan for regional kompetanseutvikling skal synliggjøre satsningsområder, tiltak og målgrupper.

Dokumenter

Vedtekter (pdf)

Retningslinjer - lokalt gitt eksamen RSK Midt-Finnmark

Strategiplan 2021-2024 (pdf)

 

Organisasjonskart

Kommune

Skole

Rektor

Barnehage

Styrer

Guovdageaidnu/

Kautokeino

 

Bodil Utsi Vars

Kautokeino skole

Anna Margrethe Bæhr Hætta

Máze mánáidgárdi

May Grethe Gaup

Máze skole

Ane Bergland Opheim

Beazedievvá mánáidgárdi

Berit Ragnhild Bæhr

 

 

Gártnetluohká mánáidgárdi

Anne Lise Hætta

Gili mánáidgárdi

 

Britt Hansen

     

Nuortamielli mánáidgárdi

 

Kristine Buljo

Roy Arild Rasmussen

 

Representant for de private barnehagene i regionen

 

Gáhkkorčoru mánáidgárdi

 

Roy Arild Rasmussen

Kárášjohka/Karasjok

Berit Dagny Johnsen

Karasjok skole

 

Badjemánáid Beaiveruoktu

Eli May Grethe Sara

Láttoluohkká mánáidgárdi

Ann-Silje Guttorm

Guolban mánáidgárdi

Anne Lise Vuolab

Porsáŋgu/

Porsanger/Porsangi

Susann Røkke

Billefjord skole

 

Tove Amundsen

Ájanas barnehage

Synnøve Leonhardsen

Børselv skole

 

Kirstin Eliassen

 

Billefjord sjøsamiske barnehage

Tove Amundsen

Lakselv barneskole

 

Knut Johnny Johnsen

 

Bærtua barnehage

Mona Skanke

Fagertun barnehage

Trine Pedersen Trane

Lakselv ungdomsskole

 

Reidunn Hesjevik 

 

Lakselv barnehage

Marit Lisbeth Stranden

Østerbotn Naturbarnehage

Grethel Sofie Mathisen

Gáŋaviika/Gamvik

Margareth Paulsen

Gamvik barne- og ungdomsskole

Steinar Aambø

Mehamn Barnehage/

Gamvik barnehage

 

 

Bjørg Eva Langås

Ragnhild Gabrielsen

Mehamn barne- og ungdomsskole

Hege Ursin

Skjånes oppvekstsenter

Ann-Bodil Nymoen

Davvisiida/Lebesby

Johnny Myhre

Lebesby oppvekstsenter

-skole

-sfo

-barnehage

Johnny Myhre

Galgenes barnehage

 

Vanja Samuelsen

 

Kjøllefjord skole

Elisa  Viitamaa