Barnehagene i RSK Midt-Finnmark 

Barnehagene skal være en lærende organisasjon, hvor barnehageansattes kompetanse er sentral. Strategiplan for kompetanseheving i barnehager i RSK Midt-Finnmark bygger på Kunnskapsdepartementes strategi, Kompetanse for fremtidens barnehage.

  • Region har totalt 19 barnehager som deltar samarbeidet.
  • 15 av barnehagene er i samisk språkområde.
  •   6 av barnehagene er privateide.

Prioritering av kompetanseutviklingen 

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Språk og kommunikasjon
  • Barnehagens verdigrunnlag

Tiltaksplan

Strategiplan 2021-2024